LINUX - TETAPAN KAD ANTARA MUKA RANGKAIAN

Kadangkala kita terasa berlakunya slow access antara dua rangkaian/alatan. Antara apa yang boleh dibuat adalah dengan memeriksa status kad antara muka rangkaian ringkasnya NIC.

Arahan yang boleh digunakan adalah mii-tool atau ethtool.

# mii-tool 
eth0: 100 Mbit, full duplex, link ok
eth1: autonegotiation failed, link ok

Perhatikan pada eth1, terdapatnya ralat di situ. Tidak semua keadaan auto-nego dapat berfungsi. Kadang-kadang memerlukan tetapan secara manual. Tetapan secara manual hendaklah dibuat dengan waspada terutamanya jika dibuat secara remote. Ada masanya connection boleh hang.

Cara Tetapan menggunakan mii-tool

# mii-tool -F 100baseTX-FD eth1
 

Selepas itu, periksa kembali dengan menggunakan mii-tool.

# mii-tool 
eth0: 100 Mbit, full duplex, link ok
eth1: 100 Mbit, full duplex, link ok

Juga jangan lupa untuk lakukan ujian ping. Sekiranya masih lagi terdapat packet loss, berkemungkinan ianya bersangkutan dengan perkara lain.Comments