NC (NETCAT) - MENGESAN BERBILANG PORT

NC mungkin tidak lagi popular sebagai alat untuk mengesan port yang terbuka. Mungkin ramai lebih gemar menggunakan nmap yang mana lebih pelbagai penggunaannya.

NC juga boleh digunakan untuk mengesan port yang pelbagai tidak di dalam turutan.

Caranya adalah dalam gabungan for loop.

Cth: ( 22, 77 & 1521 adalah port yang ingin dikesan )

for i in 22 7777 1521; do nc -v -z -w5 10.10.10.10 $i; done

Comments