MZ - CONTOH LAIN

1- UDP - Simulasi sahaja
 mz eth0 -B -t udp "dp=1" -c 2 -S -v

2- UDP - Sumber IP dlm CIDR & 'src port' & 'dst port' dinyatakan, bilangan 2 frame sesaat
mz eth0 -A <192.168.1.0/29> -B -t udp "sp=10, dp=1" -c 2

3- ICMP - Ping
 mz eth0 -B -t icmp "ping" -c 2

4- TCP - Sumber Rawak | port 80| 1 frame dari setiap host
mz eth0 -A rand -B -t tcp "dp=80, flags=syn" -P "Hi\!" -c 5

* Selain dari rawak/random, boleh juga spoof

5- Gabungan dengan while loop. Sesetengah sistem akan dapat mengesan. Gunakan -p untuk kesan yang lebih cepat.

# while true
> do
> mz eth0 -B -t tcp "sp=1000-2000, dp=80, flags=syn" -P "Hi\!" -c 100
> sleep 5
> done
Mausezahn will send 100100 frames... 2.76 seconds (36268 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.77 seconds (36137 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.76 seconds (36268 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.80 seconds (35750 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.78 seconds (36007 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.80 seconds (35750 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.78 seconds (36007 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.80 seconds (35750 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.76 seconds (36268 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.83 seconds (35371 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.79 seconds (35878 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.77 seconds (36137 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.79 seconds (35878 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.78 seconds (36007 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.79 seconds (35878 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.79 seconds (35878 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.80 seconds (35750 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.77 seconds (36137 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.78 seconds (36007 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.84 seconds (35246 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.76 seconds (36268 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.78 seconds (36007 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.78 seconds (36007 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.78 seconds (36007 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.80 seconds (35750 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.80 seconds (35750 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.80 seconds (35750 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.74 seconds (36533 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.75 seconds (36400 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.78 seconds (36007 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.77 seconds (36137 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.82 seconds (35496 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.79 seconds (35878 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.79 seconds (35878 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.75 seconds (36400 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.78 seconds (36007 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.75 seconds (36400 packets per second)
Mausezahn will send 100100 frames... 2.78 seconds (36007 packets per second)


NOTA INI HANYA UNTUK TUJUAN PERKONGSIAN PENGALAMAN. PENULIS TIDAK BERTANGGUNGJAWAB DI ATAS SEBARANG PENYALAHGUNAAN!

Comments