POSTFIX - (Host or domain name not found. Name service error for name=XXX.domain type=MX: Host not found, try again)

Masalah berkaitan dengan pencarian nama domain.

Sekiranya konfigurasi "/etc/resolv.conf" tiada masalah, bandingkan ianya dengan /var/spool/postfix/etc/resolv.conf.

Jika terdapat kelainan, padankan keduanya:

root@host:/etc/postfix# cat /etc/resolv.conf > /var/spool/postfix/etc/resolv.conf

Ianya boleh juga disebabkan masalah akses ke pelayan DNS (sekiranya berada di luar).

Comments