WEB - MENCARI SESUATU YANG TERTANAM

Kadang-kadang halaman sesawang yang tidak dijaga dengan rapi atau menggunakan aplikasi seperti joomla mudah diserang dan ditanam dengan unsur-unsur yang tidak sepatutnya seperti kod-kod yang merbahaya yang biasanya dijandikan landasan untuk membuat hubungan seterusnya ke hos lain bagi tujuan seterusnya.

Secara manual, boleh digunakan arahan Unix/Linux untuk mengesan kewujudan kod-kod ini. Ianya tidak mudah kerana memerlukan penilitian pula dalam mengasingkan antara yang benar dan salah.

#egrep -iRs "iframe|eval|unescape|base64_decode|var div_colors|var _0x|CoreLibrariesHandler|pingnow|serchbot|km0ae9gr6m|c3284d" *

Comments