GEOIP - IPTABLES - DEBIAN/KUBUNTU 12

Selain cara yang telah dipaparkan sebelum ini, IPTABLES juga mempunyai modul sampingan yang terus merujuk kepada kod negara. Maklumat berkaitan dengan kod negara datangnya dari pengkalan data luaran bukannya secara langsung dari iptables.

Di bawah adalah cara pemasangan modul GEOIP dan pengkalan datanya.

PENYEDIAAN MODUL GEOIP

$ sudo apt-get install xtables-addons-common xtables-addons-source module-assistant libtext-csv-xs-perl
$ sudo module-assistant auto-install xtables-addons-source

PENYEDIAAN PENGKALAN DATA GEOIP

$ cd /usr/local/src/
$ sudo wget http://sourceforge.net/projects/xtables-addons/files/Xtables-addons/1.47/xtables-$ addons-1.47.1.tar.xz
$ tar xf xtables-addons-1.47.1.tar.xz
$ cd xtables-addons-1.47.1/geoip

$ sudo ./xt_geoip_dl
$ sudo mkdir -p /usr/share/xt_geoip
$ sudo ./xt_geoip_build -D  /usr/share/xt_geoip *.csv

CONTOH PENGUNAAN MODUL

$ sudo iptables -N CNBLOCK
$ sudo iptables -A CNBLOCK -j LOG --log-prefix "Incoming China: " --log-level 4
$ sudo iptables -A CNBLOCK -j DROP
$ sudo iptables -A INPUT -m geoip --src-cc CN -j CNBLOCK

Rujukan:

1- http://sourceforge.net/projects/xtables-addons/
2- http://people.netfilter.org/acidfu/geoip/howto/

Comments