INETNUM KEPADA CIDR

Program yang kita akan gunakan adalah aggregate yang boleh didapati dari http://horms.net/projects/aggregate/download.shtml.

Bagi pengguna ubuntu boleh ianya boleh diambil melalui apt-get.

Sekiranya melalui tarball, ikut seperti yang diarahkan. Contoh seperti di bawah:

# tar -zxvf aggregate-1.0.2.tar.gz
# cd aggregate-1.0.2/
# ./configure
# sudo apt-get install libpopt-dev < jika perlu >
# sudo apt-get install libvanessa-logger-dev < jika perlu >
# make
# sudo make install

Contoh Penggunaan:

# echo 27.8.0.0 - 27.31.255.255 |aggregate -i range
27.8.0.0/13 
27.16.0.0/12

Comments