IP KEPADA NAMA | NAMA KEPADA IP


Ada banyak halaman yang boleh memberikan maklumat sebegini. Antaranya
adalah yougetsignal.com.

Melalui penggunaan Linux, terdapat satu aplikasi yang boleh membantu kita membuat pencarian yang sama. Ianya dipanggil bing-ip2hosts.

PEMASANGAN

# cd /usr/local/src/

# wget  http://www.morningstarsecurity.com/downloads/bing-ip2hosts-0.3.tar.gz

# tar zxvf bing-ip2hosts-0.3.tar.gz

# cd bing-ip2hosts-0.3/

# cp bing-ip2hosts /usr/local/bin/

PENGGUNAAN

# bing-ip2hosts namadomain.com

Comments